Nomineringskriterier

Så här går processen till…

Totalt delas sju till tio olika priser ut, antalet priser varierar mellan olika år. Bakom varje pris står en samarbetspartner eller en arrangör som utses av arrangörsgruppen. Vinnarna koras av de olika jurygrupperna där arrangörsgruppen har valt en juryordförande för varje pris. Samtliga företag i Piteå näringsliv kan bli nominerade och vinnare om de överensstämmer med de uppsatta kriterierna.

2016 började vi att samarbeta med en yrkesrevisor med den avsikten att bibehålla och till och med höja statusen på varje pris som skall delas ut på Näringslivets Dag. Den som erhåller priset skall veta att man har genomgått kvalificerade tester och man har granskats ur flera perspektiv av juryn. Granskningsarbetet handlar bland annat om att granska:

– Hur processen har varit när man har utsett styrgrupp och jurygrupper.

– Hur nomineringsprocessen har sett ut.

– Hur juryarbetet konkret har gått till.

Årets UF-ambassadör

Priset delas ut av UF Norrbotten och Sparbanken Nord och juryordförande är Annika Sandberg.

Kriterier

 • Personen ska jobba tillsammans med Ung Företagsamhet på något sätt och vara verksam i Piteå.
 • Denna person kan vara en skolledare, lärare, nuvarande elev, tidigare elev (en alumn), rådgivare (mentor för UF-företag) eller annan samarbetspartner från näringslivet.
 • Personen ska i närtid ha utför en eller flera konkreta insatser som visar att personen tror på unga människor och vill att de ska få en tro på sin egen företagsamhet.

Årets Nya Innovativa Besöksanledning

Delas ut av Destination Piteå. Juryordförande är Hansi Gelter.

Kriterier:

 • Priset kan gå till företag eller förening som tagit fram en ny besöksanledning till Piteås besöksnäring under 2017.
 • Besöksanledningen ska vara en prissatt produkt eller paket inom bo-äta-göra-resa, och det är ett plus om den uppvisar innovation och nytänkande (dvs sticker ut från liknande produkter) inom besöksnäringen, och att den kan bidra till att Piteå blir ett attraktivt besöksmål.

Årets Start Up

Priset delas ut av Arctic Business Incubator, ABI och juryordförande är Göran Carlson ABI.

Kriterier

 • En entreprenör eller ett företag som vågat testa nya banor, som erbjuder en unik produkt eller tjänst och som visat att dess innovativa affärsidé är skalbar och kan utvecklas till ett lönsamt och livskraftigt internationellt tillväxtbolag”.

Årets Hållbarhetspris

Priset delas ut av SunPine och juryordförande Magnus Edin, vd SunPine.

Kriterier

 • Företaget har sitt säte i Piteå kommun.
 • Är ett inspirerande föredöme inom hållbarhet, visar vägen.
 • Gör något konkret som bidrar till en bättre värld, lokalt eller globalt.

Årets Småföretagare

Priset delas ut av Lets Display och juryordförande är Sebastian Sandsten, vd Piteå Tidningen.

Kriterier

 • Företaget har sitt säte i Piteå kommun.
 • Är ett företag som sysselsätter max 10 helårsarbetande.
 • Har ett bra ledarskap som skapat nöjda kunder och medarbetare.
 • Visar kreativitet och företagsamhet utöver det vanliga.
 • Är ett finansiellt stabilt företag.

Årets Varumärke

Priset delades ut av Helikopter Brand Design och juryordförande är Mats Långström.

Kriterier:

 • Företaget har sitt säte i Piteå Kommun.
 • Ett företag eller en organisation som arbetat strategiskt för att utveckla varumärket för sitt företag- eller sin produkt/tjänst.
 • Varumärket ska haft en stark utveckling under året såväl i kännedom som attityd, samt bidragit med betydande roll till företagets/organisationens resultat.
 • Årets varumärke ska också ha synts utanför Piteå, och därigenom satt Piteå på kartan.
 • Är ett finansiellt stabilt företag eller organisation, utan betalningsanmärkningar som inte är dömd i domstol.

Årets Nya Entreprenör

Priset delas ut av PiteåEntreprenörerna och juryordförande är Jan-Eric Sandberg.

Kriterier:

 • Nytt företag, aktivt i max 2 år
 • Verksamt i Piteå
 • Inget vinstkrav då företagen är nya
 • Kan vara flera entreprenörer som driver företaget tillsammans
 • Har ett starkt entreprenörsdriv

Årets Företagare

Priset delas ut av Företagarna i Piteå. Juryordförande är Anders Lundkvist.

Kriterier:

 • Innehar ett majoritetsägande av företaget.
 • Har ett bra ledarskap och är en god förebild och ambassadör för andra företagare.
 • Visar prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
 • Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.
 • Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid och ej vara dömd i domstol.

Arrangörer

Partners

Guld 2018

Silver 2018

Brons 2018

Design 2018

Media 2018

Visuell 2018