Nomineringskriterier

Så här går processen till…

Totalt delas sju olika priser ut. Bakom varje pris står en samarbetspartner eller en arrangör som utses av arrangörsgruppen. Vinnarna koras av sju olika jurygrupper där arrangörsgruppen har valt en juryordförande för varje pris. Samtliga företag i Piteå näringsliv kan bli nominerade och vinnare om de överensstämmer med de uppsatta kriterierna.

Förra året började vi att samarbeta med en yrkesrevisor med den avsikten att bibehålla och till och med höja statusen på varje pris som skall delas ut på Näringslivets Dag. Den som erhåller priset skall veta att man har genomgått kvalificerade tester och man har granskats ur flera perspektiv av juryn. Granskningsarbetet handlar bland annat om att granska:

– Hur processen har varit när man har utsett styrgrupp och jurygrupper.

– Hur nomineringsprocessen har sett ut.

– Hur juryarbetet konkret har gått till.

Här kan du läsa mer om de olika priserna som delas ut 2017 och vilka kriterier som ligger till grund för dem.

Årets Nya Entreprenör

Priset delas ut av PiteåEntreprenörerna och juryordförande är Lisa Hellmer.

Kriterier:

 • Företaget har varit aktivt i max 2 år.
 • Företaget ska ha en produkt eller tjänst som efterfrågas på marknaden.
 • Företaget ska ha sitt säte i Piteå.
 • Kan vara flera entreprenörer som driver ett framgångsrikt företag tillsammans.

Årets Företagare

Priset delas ut av Företagarna i Piteå och juryordförande är David Sundström.

Kriterier:

 • Innehar ett majoritetsägande av företaget.
 • Har ett bra ledarskap och är en god förebild och ambassadör för andra företagare.
 • Visar prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
 • Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.
 • Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid och ej vara dömd i domstol.

Årets nya innovativa besöksanledning

Priset delas ut av Destination Piteå och juryordförande är Anna Olofsson.

Kriterier:

 • Priset kan gå till företag och entreprenör som bidragit med en ny besöksanledning till Piteå.
 • Priset kan endast gå till produkt/paket som är nytt för året som priset delas ut.
 • Priset kan endast gå till färdig produkt/paket inom bo-äta-göra-resa inom besöksnäringen och som marknadsförs via Destination Piteå (pitea.se) och som är prissatt och har övriga kriterier (datum, beskrivning, m.m.) för säljbar produkt enlig DCB.
 • Priset bör gå till produkt som visar innovativ höjd (dvs sticker ut från liknande produkter) inom besöksnäringen och kan bidra till att Destination Piteå blir ett attraktivt besöksmål.

Årets ledare

Priset delas ut av Terminalen Executive Search och juryordförande är Peder Hansson.
Goda ledare är kritiska för en organisations- och en orts utveckling. En god ledare gör rätt saker samtidigt som denne inspirerar och motiverar sina underställa att åstadkomma underverk.

Kriterier:

 • Ledaren ska verka majoriteten av tiden i Piteå, behöver dock ej vara bosatt i Piteå kommun
 • Ledaren kan verka på mellannivå eller i verksamhets-/företagsledande position.
 • Ledaren är verksam inom privat eller offentlig verksamhet (ej idrottsrörelsen).
 • Ledaren har dokumenterad ledarerfarenhet under minst fem år, gärna inom olika verksamheter, varav minst tre år i nuvarande position.
 • Ledaren har genomfört tydliga, underbyggda, strategiska förbättringar med goda mätbara resultat, ej nödvändigtvis positivt ekonomiska.
 • Ledaren tillsätter objektivt rätt personer i sin organisation oaktat kön, religion eller nationalitet.
 • Ledaren har förmågan att få medarbetarna med sig i förändrings- och utvecklingsarbetet.
 • Ledaren har, utifrån eget synsätt, själv balans i livet och verkar för att medarbetare runt ledaren också upplever detsamma.
 • Ledaren kan erhålla goda referenser kring ledarskapet.
 • Ledaren är en bra förebild för framtida ledare.

Piteås UF företag

Priset delas ut av UF Norrbotten och Sparbanken Nord och juryordförande är Thomas Nordberg. Vinnaren utses vid en pitchtävling som Ung Företagsamhet i Norrbotten anordnar med branschfolk.

En pitch ska innehålla:

 • Företagsnamn
 • Vad man erbjuder för vara eller tjänst
 • Vilket behov man löser
 • Målgrupp
 • Varför sitt företag är vassare än konkurrenterna
 • Köpställe eller kontaktuppgifter

Kompletterande kriterier:

 • Affärsidéns gångbarhet på marknaden
 • Varan/tjänstens attraktivitet och nyskapande

Årets småföretagare

Priset delas ut av Lets Display och juryordförande är Sebastian Sandsten.

Kriterier:

 • Företaget har sitt säte i Piteå kommun.
 • Är ett företag som sysselsätter max 10 helårsarbetande
 • Har ett dokumenterat bra ledarskap som skapat nöjda kunder och medarbetare.
 • Visar kreativitet och företagsamhet utöver det vanliga.
 • Är ett finansiellt stabilt företag, dvs har uthålligt god lönsamhet, utan betalningsanmärkningar och är inte dömd i domstol.

Årets Varumärke

Priset delas ut av Helikopter Brand Design och juryordförande är Mats Långström.

Kriterier:

• Företaget har sitt säte i Piteå Kommun
• Ett företag eller en organisation som arbetat strategiskt för att utveckla varumärket för sitt företag- eller sin produkt/tjänst.
• Varumärket ska haft en stark utveckling under året såväl i kännedom som attityd, samt bidragit med betydande roll till företagets/organisationens resultat.
• Årets varumärke ska också ha synts utanför Piteå, och därigenom satt Piteå på kartan.
• Är ett finansiellt stabilt företag eller organisation, utan betalningsanmärkningar som inte är dömd i domstol.

Arrangörer

Partners

Guld 2018

Silver 2018

Brons 2018

Design 2018

Media 2018

Visuell 2018